Course curriculum

 • 01
  Introduction
  Show details
  • Training Tips
 • 02
  Preparation
  Show details
  • Warm Up
 • 03
  Training Sessions
  Show details
  • 1. Ma Bu Dan Bian | Horse Stance with Both sides Single Punch
  • 2. Gong Bu Xie Xing | Bow Stance Diagonal Punch
  • 3. Xie Bu change to Ma Bu Punch | Diagonal Stance change to Horse Stance Punch
  • 4. Ding Bu change to Gong Bu Punch | Nail Stance change to Bow Stance Punch
  • 5. Pu Bu change to Pu Bu | Crouch Stance turn to Crouch Stance
  • 6. Xu Bu Gou Quan | Cat Stance Uppercut
  • 7. Gong Bu Jia Da | Bow Stance Block Punch
  • 8. Fan Shen Lun Bi | Turn Body & Swing Arms to Punch
  • 9. Gun Shen Chong Quan | Rolling Body Punch
 • 04
  Warm Down
  Show details
  • Warm Down